top of page
  • Gil Peleg

אנליזת הצמדת סכין לגרון או צוואר מאחור: בטופ שיטות ישראליות להגנה עצמית, מאמר שני

מאמר זה מהווה משך טבעי של קודמו בנושא "אנליזת איום סכין מוצמד לגרון: בשיטות הגנה עצמית שונות" ולכן מומלץ לפני לעבור עליו. במאמר זה כמו בקודמו נדון על מצבי היחלצות מאירוע זה באמצעות שתי טופ שיטות ישראליות: קרב מגע והקלה. כאשר מטרתנו, לא להגיד מה היא השיטה הטובה ביותר, אלא לשתף דרכים שונות להתמודדות עם מצבים מסוג אלה. במאמר זה נדון על שאלות מהי הצמדה ואיום סכין לגרון או צוואר מאחור? איך אירוע איום סכין מתחיל? מהם שלבים של משחק פסיכולוגי באיום סכין? מהו שלב של ניהול משא ומתן באירוע איום סכין? איזה סוגי סכיני אימון וציוד מגן משתמשים באימוני הגנה עצמית? איזה סוגי סכיני תקיפה אמיתיים יש?

 
אזהָרָה!
המושגים המוצגים כאן הם למטרות המחשה בלבד. חפשו הכשרה מקצועית ממדריך בעל מוניטין לפני שתנסו כל טכניקה הנדונה או מוצגת בסיפור זה.
 

מהי הצמדה ואיום סכין לגרון או צוואר מאחור?

איום סכין מאחור עם כוונה לדקור
איום סכין מאחור עם כוונה לדקור