• Gil Peleg

אנליזת מכת מקל מלמעלה: בטופ שיטות ישראליות שונות להגנה עצמית, מאמר שני

במאמר זה נשתדל לענות על שאלות הבאות: איך מתמודדים עם מכת מקל מלמעלה באלכסון בקרב מגע ישראלית? איך מתמודדים במכת מקל מלמעלה באלכסון בקלה ישראלית? איך פורקים את המקל מהיריב בקלה ישראלית? נבצע השוואה בין שתי טופ שיטות ישראליות שונות להגנה עצמית בנושא של מכת מקל מלמעלה. דהיינו, בין קרב מגע והקלה. כאשר מטרת המאמר, היא לא להגיד מה היא הדרך עדיפה יותר אלא לשם הכרה של דרכים שונות להגנה עצמית נגד איום זה. מאמר זה מהווה המשך של כתבה קודמת שלנו בנושא טופ טכניקות הגנה עצמית מתקיפת המקל: בקרב מגע ישראלי, מאמר ראשון, עקב כך מומלץ לקרוא אותו לפני מאמר זה.

 
אזהָרָה!
המושגים המוצגים כאן הם למטרות המחשה בלבד. חפשו הכשרה מקצועית ממדריך בעל מוניטין לפני שתנסו כל טכניקה הנדונה או מוצגת בסיפור זה.
 

איך מתמודדים עם מכת מקל מלמעלה באלכסון בקרב מגע ישראלית?

תרחיש תקיפת מקל מלמעלה אלכסונית מצד ימין של התוקף: מטרת הקורבן היא להתקרב לתוקף עד כמה שניתן בעיתוי מתאים, כאשר מקל נמצא בקצה העליון של המסלול שלו. הערה חשובה: כל עיכוב בכניסה לתרגיל זה יגרום לפגיעת המקל בגוף עם עוצמה מסוכנת. אז בואו נראה איך התרגיל מתבצע. כלומר, בעיתוי מתאים כניסה מהירה, זריזה, נחושה ועוצמתית עם רגל נגדית ליד התוקפת לכיוון האויב (אם הוא תוקף עם יד ימין, נכנסים עם רגל ימין). כאשר, יד ימין שמחזיקה במקל אמורה להיות בעת הכניסה של הקורבן למעלה ממוקמת איפשהו ליד הכתף הנגדי של הקורבן, כלומר מחוץ לאזור פגיעה של המקל. להלן מספר תרחישי תגובה מהצד של הקורבן:

 • תרחיש א': הידיים בעת הכניסה בצורה של עיפרון חד צמודים אחד לשני, כאשר הראש למטה בין הכתפיים. מתבצעת כניסה מהירה, זריזה ועוצמתית בדומה לפריצה, כלפי התוקף. כאשר, יד מחזיקה במקל של התוקף אמורה להחליק דרך האמה השמאלית של הקורבן. הערה חשובה: בעת כניסה בצורת עיפרון חד הראש נמצא כמה שיותר למטה, כאשר הכתפיים שומרות עליו. אז בהמשך תרגיל זה, יד שמאל של הקורבן נועלת את האמה של היד התוקפת ובמקביל מתבצעים מכות נטרול לפנים עם יד ימין. כאשר, ניתן לשלב גם מכות ברכיים לכיוון הבטן של התוקף. המטרה היא להרפות את אחיזת המקל וכתוצאה מכך, באמצעות תנועה חדה וסיבובית פנימה, עם הכתף שמאל לפרוק את המקל מידו של התוקף.

 • תרחיש ב': הקורבן בולם באמצעות שתי אמות במקביל את היד התוקפת עם המקל. לעבודת הרגליים חשיבות עליונה כי הקורבן נעמד בזווית של כמעט תשעים מעלות כלפי התוקף. כאשר, יד שמאל נועלת את האמה של היד התוקפת עם ביצוע במקביל מכות נטרול לפנים, וביצוע הטלת התוקף לקרקע. טכנית הטלה לקרקע מתבצע באמצעות הכנסה של רגל ימין עם כל המותן של הקורבן מאחורי רגל ימין של התוקף עם תפיסת הצוואר של התוקף מתבצע תנועה סיבובית לכיוון שמאל – למטה. לאחר ביצוע תרגיל זה התוקף נמצא על הקרקע. בשלב זה ניתן לבצע מכות נטרול כאשר זרוע של התוקף נעולה בין היד לירך של הקורבן, כאשר חובה לציין כי אדם שלא מיומן בקרב מגע/קלה ככלל ובתרחישי השתלטות על הקרקע בפרט, עדיף בשלב זה להסתלק מזירת האירוע. אומנם אדם מיומן בקרב מגיע/קלה יכול לבצע מעצר אזרחי של התוקף ולהזיק לכוחות משטרה לשם המשך טיפול חוקי באירוע.

 • תרחיש ג': הקורבן בולם באמצעות צמצום מרחק לטווח אפס מול התוקף. לעבודת הרגליים חשיבות עליונה כי הקורבן נעמד בזווית של כמעט מאה שמונים מעלות כלפי התוקף עם ביצוע תנוע סיבובית יחד עם היריב. כאשר, יד שמאל נועלת את האמה של היד התוקפת עם ביצוע במקביל מכות נטרול ללסת ומפשעת. השתלטות על הזרוע מאפשרת לקורבן לתפוס את הצוואר של התוקף עם יד ימין ובאמצעות לחיצה פנימה – למטה להפעיל את התוקף על הקרקע. בשלב זה ניתן לבצע מכות נטרול כאשר זרוע של התוקף נעולה בין היד לירך של הקורבן. בהמשך של התרגיל מתבצעת השתלטות על הקרקע, כאשר חובה לציין כי אדם שלא מיומן בקרב מגע/קלה ככלל ובתרחישי השתלטות על הקרקע בפרט, עדיף בשלב זה להסתלק מזירת האירוע. אומנם אדם מיומן בקרב מגיע/קלה יכול לבצע מעצר אזרחי של התוקף ולהזיק לכוחות משטרה לשם המשך טיפול חוקי באירוע.


איך מתמודדים במכת מקל מלמעלה באלכסון בקלה ישראלית?

תרחיש תקיפת מקל מלמעלה אלכסונית מצד ימין של התוקף: מטרת הקורבן היא להתקרב לתוקף עד כמה שניתן בעיתוי מתאים, כאשר מקל נמצא בקצה העליון של המסלול שלו. הערה חשובה: כל עיכוב בכניסה לתרגיל זה יגרום לפגיעת המקל בגוף עם עוצמה מסוכנת. אז בואו נראה איך התרגיל מתבצע. כלומר, בעיתוי מתאים כניסה מהירה, זריזה, נחושה ועוצמתית עם רגל ימין לכיוון האויב (אם הוא תוקף עם יד ימין, נכנסים עם רגל ימין). כאשר, יד ימין שמחזיקה במקל אמורה להיות בעת הכניסה של הקורבן למעלה ממוקמת איפשהו ליד הכתף הנגדי של הקורבן, כלומר מחוץ לאזור פגיעה של המקל.

הידיים בעת הכניסה (קורבן) מכופפות ומורמות למעלה כדי לשמור על הפנים של הקורבן. בדומה לקרב מגע מתבצע כניסה עם רגל ימין כלפי התוקף, והמטרה בשלב זה היא זהה, לצמצם לטווח אפס ואף בשלב ראשוני לתת מכת נטרול עם המרפק ללסת של התוקף. כאשר, בשלב השני בדומה לקרב מגע חייבת להתבצע באמצעות יד שמאל של הקורבן, נעילת האמה של היד התוקפת. ישנם תרחישים בהם תקיפה זו מתבצע עם שני ידיים אז במקרה זה הנעילה בוצע על אותם שני ידיים, בשלב זה יד שמאל של הקורבן נועלת את האמה, במקביל יד ימין מבצעת מכות נטרול עם המרפק בשילוב עם בעיטות לנקודת התורפה של התוקף.

הערה של עידן: הוא מציין כי באמצעות כניסות מקובלות בקרב מגע רגיל, ראה מאמר שלנו קודם (טופ טכניקות הגנה עצמית מתקיפת המקל: בקרב מגע ישראלי, מאמר ראשו), סיכוי שהמקל יפגע בראש או בפנים הוא גבוה יותר. ומוסיף המקל עלול להיכנס בין שני ידיים צמודות (שיטת עיפרון וכו...).


איך פורקים את המקל מהיריב בקלה ישראלית?

תהליך פריקת המקל שונה כאשר התקיפה עם המקל בוצע עם יד אחד או עם שני ידיים. למטה נדון על שני תרחישים אלה בהרחבה.


תרחיש תקיפת מקל מלמעלה באלכסון עם שני ידיים מימין:

השתלטות על הזרועות מאפשרת לקורבן עם יד ימין לבצע מכות נטרול, כאשר זרועות של התוקף נעולות. בשלב הבא יד ימין של הקורבן ידחוף מלמטה – למעלה את המרפק של התוקף, עם תזוזה לאחור. בשלב זה ניתן לבצע מכות נטרול כאשר זרוע של התוקף נעולה בין היד לירך של הקורבן. כאשר, סיום מוצלח של התרגיל מאפשר לפרוק את המקל ולבצע אחד משתיים: השתלטות על הקרקע, כאשר חובה לציין כי אדם שלא מיומן בקרב מגע/קלה ככלל ובתרחישי השתלטות על הקרקע בפרט, עדיף בשלב זה להסתלק מזירת האירוע; אומנם אדם מיומן בקרב מגיע/קלה יכול לבצע מעצר אזרחי של התוקף ולהזיק לכוחות משטרה לשם המשך טיפול חוקי באירוע.


תרחיש תקיפת מקל מלמעלה באלכסון עם יד ימין בלבד:

בשלב שבו התוקף נוטרל עקב מכות עם מרפקים ובעיטות בנקודות התורפה, יד שמאל של הקורבן מחזיקה באמצה של היד התוקפת במקל. כאשר, יד ימין של הקורבן חייבת להשתלט על הזרוע של התוקף.


תת-תרחיש א' תפיסת הלסת של התוקף

השתלטות על הזרוע מאפשרת לקורבן לתפוס את הלסת של התוקף עם יד ימין ובאמצעות תנועה סיבובית לבצע נעילת יד יחד עם נעילת הצוואר. כאשר, בשלב זה הקורבן נמצא מאחורי התוקף עם שליטה מוחלטת עליו. מהלך זה, יגרום להפעלת המקל ובהמשך התרגיל ניתן יהיה לתת מכה לצוואר עם דחיפה ולהסתלק מזירת האירוע.


תת-תרחיש ב' תפיסת הצוואר של התוקף

השתלטות על הזרוע מאפשרת לקורבן לתפוס את הצוואר של התוקף עם יד ימין ובאמצעות לחיצה פנימה – למטה להפעיל את התוקף על הקרקע. בשלב זה ניתן לבצע מכות נטרול כאשר זרוע של התוקף נעולה בין היד לירך של הקורבן. בהמשך של התרגיל מתבצעת השתלטות על הקרקע, כאשר חובה לציין כי אדם שלא מיומן בקרב מגע/קלה ככלל ובתרחישי השתלטות על הקרקע בפרט, עדיף בשלב זה להסתלק מזירת האירוע. אומנם אדם מיומן בקרב מגיע/קלה יכול לבצע מעצר אזרחי של התוקף ולהזיק לכוחות משטרה לשם המשך טיפול חוקי באירוע.

הערה של עידן: בקרב מגע פריקת המקל מתבצע באמצעות שני שלבים: שלב א' תנוע סיבובית פנימה ושמאלה עם כל הגוף. שלב ב' תזוזה אחורה לשם פריקת המקל. כאשר אם התהליך הוא מוצלח המקל יישאר אצל הקורבן נעול בין צלעותיו ליד (קרוב ללב). כאשר עידן מוסיף, אם מדובר במקל מברזל או משהו חד, ישנו סיכוי לחתוך את היד או את הצלעות.

 

מה חשיבותו של ציוד-מגן אישי באימונים של הגנה עצמית?

בתי ספר טובים מבינים חשיבותו של הציוד מגן באימוני אומנויות לחימה ככלל ולצרכי הגנה עצמית בפרט. חייבים להתגונן בפני פציעות קשות של החניכים. אסור לאפשר הדגמות וקרבות ללא ציוד מגן מתאים! בדרך כלל מדובר במגנים לא יקרים יחסית לנזק גופני שהם מונעים. כמו כן, נכנס כן נושא של ביטוח מקצועית של המאמן. ללא ציוד מגן אין ביטוח! כאשר נותנים מכות לשק אגרוף, אם זה מכת ג'אב, קרוס, הוק, חצי וו או אפרקט; יש לבצע סגירת אגרוף בצורה נכונה; חייבים לעטוף רצועת אגרוף (תחבושת אגרוף) ולהשתמש בכפפות אגרוף. מומלץ בקרב במגע מלא: להשתמש במגן גוף, אשר שומר על שלמות צלעות; במגן ראש; מגן שיניים; מגן האמה; מגן מפשעת; מגן שוקה; מגן רגל ותומך קרסול. להלן צורף רשימת ציוד-מגן אישי מומלץ, באימוני הגנה עצמית:

 • תחבושת ידיים.

 • מגן רגל.

 • קאפה.

 • מגן גוף.

 • מגן ראש.

 • כפפות קלות.

 • כפפות אגרוף.

 • שומר שוקה.

 • שומר יד וזרוע.

 • מגן מפשעת.

 

סיכום: ניתוח מכה אלכסונית מלמעלה עם מקל בטופ שיטות ישראליות שונות להגנה עצמית

במאמר זה בוצע השוואה בין שתי טופ טכניקות הגנה עצמית נגד מקל מלמעלה ובאלכסון. כאשר, מטרת המאמר, היא לא להגיד מה היא הדרך עדיפה יותר אלא לשם הכרה של דרכים שונות להגנה עצמית נגד איום זה. מאמר זה מהווה המשך של כתבה קודמת שלנו בנושא טופ טכניקות הגנה עצמית מתקיפת המקל: בקרב מגע ישראלי, מאמר ראשון, עקב כך מומלץ לקרוא אותו לפני מאמר זה. במהלך סריקת טכניקות הסתבר לנו כי, בשיטת הקלה קיימת התייחסות לתקיפת מקל עם שני ידיים, בסגנון של מחבט בייסבול מה שלא מצאנו בקרב מגע רגיל. שוני נוסף הוא בהגנה עצמית של קורבן בעת ביצוע כניסה בעיתוי מתאים לתוקף. דהיינו, מדובר בידיים מכופפות ומורמות למעלה כדי לשמור על הפנים של הקורבן. אומנם בקרב מגע ישראלי מקובל לפרוק את המקל באמצעות תנועה פנימה של הכתף, בבתי ספר של קרב מגע באירופה וברחבי העולם עובדים גם עם טכניקות פריקת המקל בדומה לשיטת הקלה. כאשר, לדרך פריקת מקל בשיטה זו יתרון משמעותי כאשר מדובר במקל חד מברזל, מצ'יטה וכל צורת המקל אשר עלולה לחתוך את היד או צלעות במהלך פריקה מהתוקף.

 

הכתבה של גיל פלג.

יועץ מקצועי בנושא שיטת הקלה, עידן אבולניק.

יועץ מקצועי בתחום קרב מגע ישראלי מרק פסלר.


66 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול