top of page
  • תמונת הסופר/תGil Peleg

אנליזת מכת מקל מלמעלה: בטופ שיטות ישראליות שונות להגנה עצמית, מאמר שני

במאמר זה נשתדל לענות על שאלות הבאות: איך מתמודדים עם מכת מקל מלמעלה באלכסון בקרב מגע ישראלית? איך מתמודדים במכת מקל מלמעלה באלכסון בקלה ישראלית? איך פורקים את המקל מהיריב בקלה ישראלית? נבצע השוואה בין שתי טופ שיטות ישראליות שונות להגנה עצמית בנושא של מכת מקל מלמעלה. דהיינו, בין קרב מגע והקלה. כאשר מטרת המאמר, היא לא להגיד מה היא הדרך עדיפה יותר אלא לשם הכרה של דרכים שונות להגנה עצמית נגד איום זה. מאמר זה מהווה המשך של כתבה קודמת שלנו בנושא טופ טכניקות הגנה עצמית מתקיפת המקל: בקרב מגע ישראלי, מאמר ראשון, עקב כך מומלץ לקרוא אותו לפני מאמר זה.

 
אזהָרָה!
המושגים המוצגים כאן הם למטרות המחשה בלבד. חפשו הכשרה מקצועית ממדריך בעל מוניטין לפני שתנסו כל טכניקה הנדונה או מוצגת בסיפור זה.
 

איך מתמודדים עם מכת מקל מלמעלה באלכסון בקרב מגע ישראלית?

תרחיש תקיפת מקל מלמעלה אלכסונית מצד ימין של התוקף: מטרת הקורבן היא להתקרב לתוקף עד כמה שניתן בעיתוי מתאים, כאשר מקל נמצא בקצה העליון של המסלול שלו. הערה חשובה: כל עיכוב בכניסה לתרגיל זה יגרום לפגיעת המקל בגוף עם עוצמה מסוכנת. אז בואו נראה איך התרגיל מתבצע. כלומר, בעיתוי מתאים כניסה מהירה, זריזה, נחושה ועוצמתית עם רגל נגדית ליד התוקפת לכיוון האויב (אם הוא תוקף עם יד ימין, נכנסים עם רגל ימין). כאשר, יד ימין שמחזיקה במקל אמורה להיות בעת הכניסה של הקורבן למעלה ממוקמת איפשהו ליד הכתף הנגדי של הקורבן, כלומר מחוץ לאזור פגיעה של המקל. להלן מספר תרחישי תגובה מהצד של הקורבן:

  • תרחיש א': הידיים בעת הכניסה בצורה של עיפרון חד צמודים אחד לשני, כאשר הראש למטה בין הכתפיים. מתבצעת כניסה מהירה, זריזה ועוצמתית בדומה לפריצה, כלפי התוקף. כאשר, יד מחזיקה במקל של התוקף אמורה להחליק דרך האמה השמאלית של הקורבן. הערה חשובה: בעת כניסה בצורת עיפרון חד הראש נמצא כמה שיותר למטה, כאשר הכתפיים שומרות עליו. אז בהמשך תרגיל זה, יד שמאל של הקורבן נועלת את האמה של היד התוקפת ובמקביל מתבצעים מכות נטרול לפנים עם יד ימין. כאשר, ניתן לשלב גם מכות ברכיים לכיוון הבטן של התוקף. המטרה היא להרפות את אחיזת המקל וכתוצאה מכך, באמצעות תנועה חדה וסיבובית פנימה, עם הכתף שמאל לפרוק את המקל מידו של התוקף.

  • תרחיש ב': הקורבן בולם באמצעות שתי אמות במקביל את היד התוקפת עם המקל. לעבודת הרגליים חשיבות עליונה כי הקורבן נעמד בזווית של כמעט תשעים מעלות כלפי התוקף. כאשר, יד שמאל נועלת את האמה של היד התוקפת עם ביצוע במקביל מכות נטרול לפנים, וביצוע הטלת התוקף לקרקע. טכנית הטלה לקרקע מתבצע באמצעות הכנסה של רגל ימין עם כל המותן של הקורבן מאחורי רגל ימין של התוקף עם תפיסת הצוואר של התוקף מתבצע תנועה סיבובית לכיוון שמאל – למטה. לאחר ביצוע תרגיל זה התוקף נמצא על הקרקע. בשלב זה ניתן לבצע מכות נטרול כאשר זרוע של התוקף נעולה בין היד לירך של הקורבן, כאשר חובה לציין כי אדם שלא מיומן בקרב מגע/קלה ככלל ובתרחישי השתלטות על הקרקע בפרט, עדיף בשלב זה להסתלק מזירת האירוע. אומנם אדם מיומן בקרב מגיע/קלה יכול לבצע מעצר אזרחי של התוקף ולהזיק לכוחות משטרה לשם המשך טיפול חוקי באירוע.

  • תרחיש ג': הקורבן בולם באמצעות צמצום מרחק לטווח אפס מול התוקף. לעבודת הרגליים חשיבות עליונה כי הקורבן נעמד בזווית של כמעט מאה שמונים מעלות כלפי התוקף עם ביצוע תנוע סיבובית יחד עם היריב. כאשר, יד שמאל נועלת את האמה של היד התוקפת עם ביצוע במקביל מכות נטרול ללסת ומפשעת. השתלטות על הזרוע מאפשרת לקורבן לתפוס את הצוואר של התוקף עם יד ימין ובאמצעות לחיצה פנימה – למטה להפעיל את התוקף על הקרקע. בשלב זה ניתן לבצע מכות נטרול כאשר זרוע של התוקף נעולה בין היד לירך של הקורבן. בהמשך של התרגיל מתבצעת השתלטות על הקרקע, כאשר חובה לציין כי אדם שלא מיומן בקרב מגע/קלה ככלל ובתרחישי השתלטות על הקרקע בפרט, עדיף בשלב זה להסתלק מזירת האירוע. אומנם אדם מיומן בקרב מגיע/קלה יכול לבצע מעצר אזרחי של התוקף ולהזיק לכוחות משטרה לשם המשך טיפול חוקי באירוע.


איך מתמודדים במכת מקל מלמעלה באלכסון בקלה ישראלית?

תרחיש תקיפת מקל מלמעלה אלכסונית מצד ימין של התוקף: מטרת הקורבן היא להתקרב לתוקף עד כמה שניתן בעיתוי מתאים, כאשר מקל נמצא בקצה העליון של המסלול שלו. הערה חשובה: כל עיכוב בכניסה לתרגיל זה יגרום לפגיעת המקל בגוף עם עוצמה מסוכנת. אז בואו נראה איך התרגיל מתבצע. כלומר, בעיתוי מתאים כניסה מהירה, זריזה, נחושה ועוצמתית עם רגל ימין לכיוון האויב (אם הוא תוקף עם יד ימין, נכנסים עם רגל ימין). כאשר, יד ימין שמחזיקה במקל אמורה להיות בעת הכניסה של הקורבן למעלה ממוקמת איפשהו ליד הכתף הנגדי של הקורבן, כלומר מחוץ לאזור פגיעה של המקל.

הידיים בעת הכניסה (קורבן) מכופפות ומורמות למעלה כדי לשמור על הפנים של הקורבן. בדומה לקרב מגע מתבצע כניסה עם רגל ימין כלפי התוקף, והמטרה בשלב זה היא זהה, לצמצם לטווח אפס ואף בשלב ראשוני לתת מכת נטרול עם המרפק ללסת של התוקף. כאשר, בשלב השני בדומה לקרב מגע חייבת להתבצע באמצעות יד שמאל של הקורבן, נעילת האמה של היד התוקפת. ישנם תרחישים בהם תקיפה זו מתבצע עם שני ידיים אז במקרה זה הנעילה בוצע על אותם שני ידיים, בשלב זה יד שמאל של הקורבן נועלת את האמה, במקביל יד ימין מבצעת מכות נטרול עם המרפק בשילוב עם בעיטות לנקודת התורפה של התוקף.

הערה של עידן: הוא מציין כי באמצעות כניסות מקובלות בקרב מגע רגיל, ראה מאמר שלנו קודם (טופ טכניקות הגנה עצמית מתקיפת המקל: בקרב מגע ישראלי, מאמר ראשו), סיכוי שהמקל יפגע בראש או בפנים הוא גבוה יותר. ומוסיף המקל עלול להיכנס בין שני ידיים צמודות (שיטת עיפרון וכו...).


איך פורקים את המקל מהיריב בקלה ישראלית?

תהליך פריקת המקל שונה כאשר התקיפה עם המקל בוצע עם יד אחד או עם שני ידיים. למטה נדון על שני תרחישים אלה בהרחבה.


<