top of page
  • תמונת הסופר/תGil Peleg

הגנה עצמית נגד איום עם אקדח מוצמד לראש סטטי בקרב מגע ישראלי: שתי תתי תרחישים א'1 ו-א'2

עודכן: 21 במרץ 2022

במאמר זה נעבור על מה זה איום באמצעות האקדח? איזה סוגי תרחישי תקיפה קיימים באירועים של איום אקדח? מה הבדל בין איום באמצעות האקדח לבין כוונה תחילית לרצוח? מהי הגנה מאיום אקדח - קדמית סטטית, תתי תרחישים א'1 ו-א'2? מהי הכנה פסיכולוגית בקרב מגע ישראלית? מה חשיבותו של ציוד-מגן אישי בקרב מגע?

 
אזהָרָה!
המושגים המוצגים כאן הם למטרות המחשה בלבד. חפשו הכשרה מקצועית ממדריך בעל מוניטין לפני שתנסו כל טכניקה הנדונה או מוצגת בסיפור זה.
 

מה זה איום באמצעות האקדח?

איום באמצעות אקדח מהווה סוג כזה של אירוע אשר התרחש בעבר, מתרחש ויתרחש תמיד בעתיד, כל עוד באמצעות כך, הפושע רוצה להשיג משהו מהקורבן. התרחיש מסוג זה נפוץ אצל השוטרים, כאשר התוקף מאיים עם האקדח ודורש שייתנו לו משהו תמורת חייו של הקורבן. כמו כן, תרחיש זה נפוץ כאשר התוקף רוצה באמצעות האיומים לשדוד או לאנוס. הערה חשובה: אם התוקף היה רוצה להרוג אותך, הוא פשוט היה ניגש אליך ויורה בך ללא אזהרה מוקדמת. לרוב האנשים שיפנו אליך אקדח, עושים כדי להפחיד ולאיים.


ניתוח תרחיש איום באמצעות האקדח:

בואו נסתכל על שני יריבים, דהיינו על התוקף ועל הקורבן בצורה פשוטה: האקדח מכוון אל הקורבן. באירוע כזה בדרך כלל הקורבן מופתע, והתוקף טוען את דרישותיו, ואז ממתין לתגובה הצפויה של הקורבן. בתרחיש א' - לאירוע זה הקורבן יכול: לציית או להילחם. בקרב מגע ישראלי קיימים בתי ספר טקטיים שמלמדים את התרחישים אלה לרמה של אינסטינקטים חייתיים, כלומר מלמדים את דינמיקת זמן תגובה האנושי, ומכינים פסיכולוגית לאירוע כזה. בדרך כלל אדם לא מיומן נכנס ללחץ אטומי באירוע כזה, עקב כך סיכוי שלו לשרוד את האירוע זה נמוך מאוד. הערה חשובה: גם אם הקורבן לא עושה שום פעולה נגדית לתוקף, חשוב להיות מוכן פסיכולוגית ונפשית. כלומר להירגע ולציית להוראות של התוקף בצורה רגוע. אומנם התוקף לא תמיד מסתפק בחפצים שהוא דורש, ולפעמים התקיפה עוברת למישור של אונס. בשלב זה, לא כל אחד מוכן להשלים, ולכן טוב לדעת להתגונן באירוע כזה ובמיוחד כאשר התוקף הוא לא מרוכז בתקיפת האקדח, אלה במעשים מגונים שלו. ייתכן שבשלב זה ניתן יהיה למצוא את העיתוי הנכון לתקוף אותו ולהוציא את האקדח מהידיים שלו. בכל מקרה נדרשים אימונים אינטנסיביים וממוקדים בהגנה עצמית טקטית כדי להגיע לרמת מיומנות זו. בקרב מגע ישראלי קיימים קורסים ממוקדים אשר תפקידם להתרכז לאירוע ספציפי זה, וללמד את החניכים איך ניתן לשרוד את האירוע חסר כבוד זה בחיים.


איזה סוגי תרחישי תקיפה קיימים באירועים של איום אקדח?

ישנם שני תרחישים העיקריים של איום אקדח: מצב סטטי, ונפוץ יותר מצב איום עם אקדח בתנועה יחד עם הקורבן. שני תרחישים אלה מתחלקים לתתי תרחישים, כלומר שלושה כיווני איום עיקריים, דהיינו איום אקדח: קדמית, אחורית ומהצד:

  • הגנה מאיום אקדח – קדמית סטטית.

  • הגנה מאיום אקדח – אחורית סטטית.

  • הגנה מאיום אקדח – מהצד סטטית.

  • הגנה מאיום אקדח - קדמית בתנועה.

  • הגנה מאיום אקדח - אחורית בתנועה.

  • הגנה מאיום אקדח - קדמית, הצמדה לקיר של הקורבן.

  • הגנה מאיום אקדח - אחורית, הצמדה לקיר של הקורבן.

חשוב לציין כי טווח איום אקדח מתחלק לשלושה: א'- טווח איום ארוך, כאשר מדובר במרחק של מספר מטרים עד התוקף; ב' - טווח איום בינוני, כאשר האקדח מכוון ממרחק של עד מטר אחד והקורבן לא יכול לגעת בו פיזית; ג' - טווח איום קצר או אפס, דהיינו הצמדת אקדח פיזית לגופו של הקורבן. מקרה א' ו - ב' נמצאים מחוץ ליכולת התמודדות של הקורבן, ולא משנה עד כמה הוא מיומן, בדרך כלל חובה להניח שהאקדח הוא טעון ודרוך. אומנם ניתן ממקרה ב' לעבור למקרה ג' באמצעות: צמצום יזום של הטווח, דהיינו על ידי הקורבן או כאשר התוקף מתקרב בנחישות כלפי הקורבן ובאמצעות כך מצמצם לטווח אפס (לנגיעת הקנה של האקדח לגוף של הקורבן). במאמר זה נתייחס בשתי תתי תרחישים (א'1 ו-א'2 בהמשך המאמר) של הגנות מאיומים אקדח על הראש – קדמית סטטית. במאמרים הבאים נתייחס לסעיפי איום אחרים בהדרגה.