top of page
  • Gil Peleg

הגנות נגד דקירות סכין מלמעלה בקרב מגע ישראלי

עודכן: 30 בינו׳ 2022

במאמר זה נעבור על מה זה קרב סכינים? מה זה תקיפת סכינים? מה זה זמן לפני התקפה פיזית? מה הן אסטרטגיות הגנה נגד סכין בקרב מגע? מה הם הטווחים העיקריים בהגנות נגד סכין? מהי דקירה מלמעלה ארוכה? מהי דקירה מלמעלה קצרה תדירה? איזה סוגי סכיני אימון וציוד מגן משתמשים באימוני קרב מגע? איזה סוגי סכיני תקיפה אמיתיים יש? מה לובשים בקרב מגע? עם איזה ציוד כדאי לתרגל קרב מגע בבית? מה חשיבותה של סיבולת לב-ריאה באימוני קרב מגע?

 

אזהָרָה!

המושגים המוצגים כאן הם למטרות המחשה בלבד. חפשו הכשרה מקצועית ממדריך בעל מוניטין לפני שתנסו כל טכניקה הנדונה או מוצגת בסיפור זה.

 

מה זה קרב סכינים?

קרב סכינים הוא עימות פיזי אלים בין שני לוחמים או יותר שבו אחד או יותר מהמשתתפים חמוש בסכין. קרב סכינים מוגדר על ידי נוכחות סכין ככלי נשק וכוונתם האלימה של הלוחמים להרוג או לנטרל זה את זה; המשתתפים עשויים להיות חסרי הכשרה לחלוטין, אוטודידקטים או מאומנים באחת או יותר מאומנויות לחימה פורמאליות בסכינים כמו קרב מגע טקטי, ארניס, סמבו קרבי ועוד... קרבות סכינים עשויים לכלול שימוש בכל סוג של סכין, אומנם ישנם סכינים המיועדים למטרה זו. בואו נודה בזה, עימות הכולל סכינים זה כאוס טהור בתנועה שסיכוי גדול לא לצאת ממנו בחיים או לצאת במקרה הטוב עם כמה מזכרות כואבות על הגוף. לימוד הגנת סכין בימינו הוא קריטי. סכינים, וכל כלי נשק מחודדים, הם מסוכנים מאוד. לא משנה כמה מאומנים אתם, תמיד עדיף להימנע מתוקף סכין. אסטרטגיית הימנעות היא תמיד המדיניות הטובה ביותר אך זה לא תמיד תלוי בנו, כלומר במקרים של שוד עם כוונה לרצוח; בריונות בבתי הספר ועוד... עקב כך, אנו תמיד צריכים להיות מוכנים לתרחיש הגרוע ביותר בחיינו. המטרה היא להקנות לעצמינו סיכוי להתמודד עם הבעיה ולשרוד את התקיפה החסרת כבוד בסכינים.

חוות דעת המומחה: על פי מרק פסלר (דאן 6 בקרב מגע), לדעתו "יש להבדיל בין קרב סכינים ותקיפת סכין. במקרה הראשון שניים או יותר משתתפים בקרב חמושים בסכין. במקרה השני הנתקף אינו חמוש".


מה זה תקיפת סכינים בתנועה?

כדאי להחזיק בארסנל שלנו כמה שיותר טכניקות הגנה עצמית עבור כל תרחיש וסוגי אפשרי של תקיפת סכינים. על פי מרק פסלר (דאן 6 בקרב מגע) "רק הטכניקות שתרגלת מספר פעמים יהיו הטכניקות שתשתמש בהן בצורה טבעית". כאשר התקפות סכינים בתנועה מאופיינת בכוונה תחילית של התוקף לדקור אתכם ברגע זה. דהיינו, הוא לא מדבר אתכם והוא לא דורש שום דרישה. בתרחיש כזה ייתכן שיש לכם שתי אפשרויות כגון להתגונן או לברוח. כאשר הבריחה היא לא תמיד אפשרית... אנו עלולים להיות נדחקים לפינה או כל תרחיש אחר בו לא ניתן לברוח. ככלל מחקרים משטרתיים הראו ש"נסיגה מסודרת" היא הטובה ביותר, אך בפרט להפנות את הגב ולרוץ, היא טקטיקה יישום לא נכונה. הכוונה היא שהתוקף עשוי לרדוף אחרינו. מה שאנו מציעים זה למצוא דרך לסגת ולא רק לברוח, להשתמש בכל חפץ זמין בסביבה שאתם נמצאים ולהפוך את הבריחה לקצת יותר מכובדת. ייתכן שזה ירתיע את התוקף מלרדוף. אם אינכם יכולים לברוח עליכם להילחם ולהגן על עצמכם. ישנם תרחישים בהם לפני התקפה פיזית מתרחשת שיחה מילולית קצרה בין התוקף למותקף.