top of page
  • Gil Peleg

מודל מתמטי לשיפור שיטות בהגנה עצמית

עודכן: 27 באפר׳ 2022

במאמר זה אנו דנים על אפשרות שיפור מתמיד של שיטות להגנה עצמית שונות באמצעות שילובים של תרגילים אפקטיביים משיטות אחרות. על פי הנחתנו תהליך זה אמור להקטין סיכון הישרדות בתרגיל ולהגדיל תועלת חניך מהתרגיל. כאשר, מטרה סופית היא באמצעות השקעה של זמן מינימאלי בלמידה של החניך להביא אותו להישגים הישרדותיים גבוהים יותר מאשר אם היינו עובדים על תרגיל כזה או אחר באמצעות שיטה מסוימת בלבד של הגנה עצמית. במאמר זה נשתדל לענות על שאלות כגון: מה הם סיכון מובנה ובשליטה של תרגיל הגנה עצמית כזה או אחר? מה גרם לי לקחת מודל מרקוביץ' לתיאור סיכון הישרדות באירוע תקיפה כזה או אחר? מהי רמת התועלת עבור החניך בתרגיל מסוים? איך מודל מרקוביץ' מיושם למדידת שיפור שיטה להגנה עצמית?

 

מה הם סיכון מובנה ובשליטה של תרגיל הגנה עצמית כזה או אחר?

במאמר זה אנו מתייחסים בשתי רמות סיכון הקיימות בביצוע טכני של תרגיל כזה או אחר, סיכון מובנה וסיכון בשליטה. כאשר, שניהם יחד יוצרים רמת סיכון כללית להישרדות באירוע תקיפה. כאשר, ככל שהתרגיל מורכב יותר, סיכון כללי בהישרדות גבוה יותר. והמטרה היא לצמצם אותו! להלן הגדרות והבדלים העיקריים בין סיכון מובנה לסיכון בשליטה:

סיכון מובנה - הוא הרמה הטבעית של הסיכון הטמונה בתהליך ביצוע תרגיל מסוים, אשר לא ניתן לצמצמו, ולא משנה מי יבצע אותו ובאיזה רמה התרגיל יבוצע! דהיינו, מדובר בסיכון מינימאלי להיפגע אשר אדם מיומן ברמה ממוצעת מצפה בעת ביצוע תרגיל כזה או אחר.

סיכון שליטה - היא ההסתברות שניתן לשלוט עליו באמצעות חזרות רבות בתרגיל בקבוצות מתאימות; בשיטה להגנה עצמית ריאליסטית ומתאימה; באמצעות תרחישים ריאליסטים והכנה פסיכולוגית מתאימים וכו...

לשם צמצום של סיכון הישרדות מובנה מתחת לרמה טבעית שלו, אנו מציעים להשתמש בשילוב שיטות הגנה עצמית שונות כמו: קרב מגע וג'יו-ג'יטסו, קרב מגע והקלה, היאבקות והקלה. כאשר, אנו מניחים כי ככל שהבדלים בין השיטות גדולים יותר, הדבר יגרום ליצירת שיטת להגנה עצמית יעילה יותר. כלומר, יאפשר לצמצם את הסיכון הישרדות מובנה, ולהגדיל רמת תועלת מלימוד תרגיל כזה או אחר עבור החניך. עקב כך, אנו מציעים מודל מתמטי להערכת סיכונים של מרקוביץ', אשר אותו ניתן ליישם לצורך הערכת סיכונים שצוינו למעלה. לדעתנו המודל נותן התייחסות למספר פרמטרים חשובים כמו: סיכון מובנה; סיכון בשליטה; תועלת חניך בתרגיל מסוים. כאשר, השקעת זמן בתרגיל מסוים כזה או אחר מהווה צוואר בקבוק עבור חניך ומורה.


מה גרם לי לקחת מודל מרקוביץ' לתיאור סיכון הישרדות באירוע תקיפה כזה או אחר?

לאחר הערות רבות של אנשי מקצוע בתחום הגנה עצמית ככלל ואומנויות לחימה ישימות בפרט העוסקים בהתמודדות כנגד איום אקדח, סכין, מקל וכו... ואשר טוענים ובצק: שבכל תרגיל קיים סיכון, ותועלת לחניך שבסיכון זה! כאשר, בכל תרגיל ובכל שיטה יישומית נדרש להשקיע t+, t, או ++t שעות, וכל תרגיל בהגנה עצמית מורכב בדרך כלל ממרכיבים שצוינו למטה מא' ועד ג' כולל. כאשר, סעיפים א' עד ג' כולל ניתן להביא לשיפור מקסימאלי ועדיין להישאר ברמת סיכון מובנת להישרדות ותועלת קבועים עבור חניך. עקב סף מסוים, או רוויה של השיטה, אשר לא מאפשרים שיפור נוסף, ולא משנה כמה שעות נשקיע. עם זאת, לדעתנו ניתן להתגבר על בעיה זו, ועקב כך החלטנו לכתוב התייחסות לבעיה זו באמצעות הצעה של שיפור מתמיד של שיטות להגנה עצמית באמצעות שילובים של שיטות מנוגדות במהותם.

כאשר, אנו מציעים את הסעיף ד' למטה אשר אמור לתת מענה לבעיה זו. להקטין את הסיכון להישרדות ולהגדיל את התועלת שבתרגיל עבור החניך. כל זה בהשקעת +T=t שעות, דהיינו בזמן לימודים נוסף ואופטימאלי של החניך, אשר נועד להקטנת סיכון להישרדות והגדלת תועלת מתרגיל מסוים. להלן מוצגים סעיפים א' עד ד', כאשר סעיף ד' נועד לצמצם את הסיכון המובנה להישרדות ולהגדיל את התועלת שבתרגיל מסוים עבור החניך.

  • סעיף א': הכנה פסיכולוגית מתאימה לסביבה.

  • סעיף ב': הכנה פיזית מתאימה לסביבה.

  • סעיף ג': הכנה מנטאלית מתאימה לסביבה.

  • סעיף ד': צמצום סיכון באמצעות שילוב של תרגילים אלטרנטיביים, ויצירת סגנון משופר.

הרשו לי להסביר מה הכוונה בקשר בין סיכון לתועלת שבתרגיל מסוים. תרגיל א' יכול לה