top of page
Fitness Warriors Club

רשימת המומחה
במועדון לוחמי הכושר
שיהאן משה ניקלסברג דאן 10 בקראטה
ראש שיטה עולמית באומנות תנועת הקראטה

שיהאן משה ניקלסברג דאן 10 בקראטה; ראש שיטה עולמית באומנות תנועת הקראטה; אלוף בינלאומי ומורה ראשי של השיטה; השיטה רשומה בעולם לצד שיטות הקראטה המסורתיות; מאפשרת לאדם חלש יותר פיזית לגבור על יריב גדול וחזק יותר.

The art of the karate movement
Moshe Nickelsberg-Head of Martial Arts Method_edited.

שיהאן משה ניקלסברג דאן 10 בקראטה; ראש שיטה עולמית באומנות תנועת הקראטה; אלוף בינלאומי ומורה ראשי של השיטה.

 דואר אלקטרוני: moshekarate@walla.com

אודות שיהאן משה ניקלסברג

אומנות תנועת קראטה, היא שיטה שבנויה מתבניות תנועה קרביות, מעשיות רבות שפותחו על ידי שיהאן משה ניקלסברג דאן 10 באומנויות לחימה, אלוף בינלאומי ומורה ראשי של השיטה. 
הוא זכה באליפויות בן לאומיות רבות, במדליות וגביעים. השיטה רשומה בעולם לצד שיטות הקראטה המסורתיות.
היא מעולה לצרכי הגנה עצמית ונותנת מענה במצבי אמת בשני מישורים עיקריים נגד יריב לא חמוש ונגד יריב חמוש בסכין, מקל ואקדח.
השיטה בנויה על תרגולים רבים, אשר מאפשרים לאדם חלש יותר פיזית לגבור על יריב גדול וחזק יותר, ולכן היא נותנת מענה לצרכי נשים שברך כלל נקלעים ביריבים חזקים ועוצמתיים יותר.
השיטה מעולה לאנשים שמועסקים בתפקידי: שירות הביטחון, רופאים, מורים, אנשי משטרה וצבא.
השיטה מקנה לילדים ביטחון עצמי במצבים של בריוניות בבתי הספר. אנו מלמדים קודם כל להימנע מאלימות, אך לצערנו זה לא תמיד תלוי בילד ולכן, בשיטתנו ילמדו איך להתמודד עם מצבי מצוקה אלה ברמת אינסטינקטים הגנתיים והתקפיים. אצלנו כל תלמיד מקבל יחס אישי. כמו כן, תינתן האפשרות להשתתף בתחרויות ארציות ובין לאומיות.

Shihan Moshe Nickelsberg
bottom of page